Konya Teknoloji Tabanlı Rekabet Üstünlüğüne Sahip Bir Cazibe Merkezi Olacak


İnnopark Ortak Akıl Toplantısı Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, İnnopark Başkan Yardımcısı İbrahim Bozkurt Çağlayan, Genel Müdür Prof. Dr. Fatih Mehmet Botsalı, Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (ÜSİMP) yöneticileri, sanayiciler ve akademisyenlerin katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantıda İnnopark'ın Konya ve Bölge ile ilgili misyonu, vizyonu ve hedefleri masaya yatırıldı.

ÜSİMP Başkanı Prof. Dr. A. Hamit Serbest ilk olarak belirledikleri vizyon hakkında bilgi verdi. Serbest: "Vizyonumuz, Konya'da fikrin yaratılmasından ürün oluşmasına, ticarileşmesine kadar giden zincirin her noktasında fikir sahibi veya bilgi üreten ile bunun çıktılarını kullanacak olan kurum veya kuruluş birlikte çalışmasını sağlayarak bölge paydaşlarının karşılıklı öğrenme fırsatını yakalayabileceği bir yerel açık inovasyon ortamı oluşturarak Ar-Ge ve inovasyon kültüründe ciddi bir değişim ve gelişme yaratarak bölge sanayisini teknoloji tabanlı rekabet üstünlüğünü kazanmış bir cazibe merkezi haline getirmek." dedi.

Öncelikle olarak Konya Ar-Ge ve inovasyon ekosisteminde paydaşlar, girişimciler, sanayiciler, kamu kuruluşları ve sivil toplum kurumları arasında iletişimin güçlendirilmesi ve birlikte üretmek ortak hedefi doğrultusunda etkileşimin artırılmasını amaçladıklarını söyleyen Serbest: "Sanayi ile üniversitenin, sanayi ile sanayinin farklı ortamlarda bir araya getirilerek paydaşlar arasında Ar-Ge ve inovasyon farkındalığı yaratılması, bir güvence unsuru olarak işbirliği kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması da bir diğer amacımız…" dedi.

Sunumun ardından vizyon, misyon ve hedeflere yönelik fikir alışverişinde bulunuldu. NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker de vizyon, misyon ve hedeflerde bölgenin ön plana çıkarılması gerektiğini dile getirdi.

 

Son Fotoğraflar

Tüm Fotoğraflar