NEÜ Köyceğiz Yerleşkesinin 3 Boyutlu Sayısal Haritası Milli Teknoloji İle Yapılıyor


Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü tarafından yapılan ve daha önce üç boyutlu haritaların çıkartılmasında kullanılan "NEÜCOPTER–1" geliştirilip, güncellendi. Konya'da ilk olarak Haritalama amaçlı 2014 yılında Harita Mühendisliği Bölümünde başlayan çalışmalarla birlikte İnsansız Hava Aracı (İHA) kullanılarak Köyceğiz Yerleşke alanının tamamının 3 boyutlu Sayısal Haritası oluşturuldu. Bu sayede Necmettin Erbakan Üniversitesi Köyceğiz Yerleşkesindeki her bir alan hem klasik olarak hem de dijital ortamda haritalanabiliyor.

Klasik yöntemle, 170 hektarlık bir alanın haritasını çıkarmanın çok daha uzun sürdüğünü hatırlatan Harita Mühendisliği Öğretim Üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Varlık, İHA kullanarak yaklaşık 120 metre yükseklikten hava fotoğrafları çektiklerini söyledi. Varlık, bu fotoğrafların fotogrametrik amaçlı olarak değerlendirildikten sonra, Köyceğiz Yerleşke alanının haritasını ortaya çıkardıklarını kaydetti.

Bu çalışma sayesinde Köyceğiz Yerleşkesinin güncel olarak harita üzerinde görülebildiğini kaydeden Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Varlık; "Bu sistemi hem öğrencilere ders olarak aktarıyor hem de Üniversitemiz Yapı İşleri Daire Başkanlığımız buradaki inşaatların son halini, mevcut durumu görebilmek adına kullanıyorlar. Bu sayede çok zaman alan arazide ölçüm işlerini kısa sürede yapma imkânını bulduk. 170 hektar alanı klasik yöntemle 1 ayda yapacakken, bu şekilde 1,5- 2 saatte istediğiniz haritayı çıkarabiliyorsunuz." şeklinde konuştu.

İHA'ların, fotogrametrik veri üretimi amacıyla anlık veri üretimi ve görüntülenmesini, hızlı veri analizi ve buna bağlı olarak zaman ve maliyet tasarrufu sağladığını söyleyen Varlık, yüzde yüz yerli ve milli üretim olan NEÜCOPTER'in güncellenmiş hali olduğunu da sözlerine ekledi.

Zeytin Dalı harekâtında Afrin bölgesinde yerli ve milli İHA'larla keşif ve gözlemenin yanında bölgenin İHA Fotogrametri tekniği kullanılarak haritalarının yapıldığını kaydeden Varlık; "Bizim esas amacımız yerli imkânlarla ne kadar iyi bir iş ortaya koyabiliriz diye uğraşıyoruz. Kampüs alanımızda bazı şeylerin takibi, coğrafi şartlardan dolayı zor oluyor. Sahada teknik eleman belki biliyor orada ne olduğunu ama yöneticiye bunu aktarmanız gerekmekte. İşte bu ürünle gerçek anlamda arazide ne yapılıyor, hangi aşamalar kaydedilmiş bunu dijital olarak aktarma imkânına sahip olduk. Diyelim ki bir iş programı var arazide, bunun takibi için, zamansal kıyaslamalar yapabilmek için, ölçümler için bu çalışmamız son derece önemli bir kolaylık sağlıyor." dedi.

Ülkemizin geleceğinde ve planlamasında Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları, 3 Boyutlu Arazi/Kent Modelleme ve Akıllı Kent Uygulamalarında aktif kullanılan NEÜCOPTER'in zamandan, maliyetten, işgücünden tasarruf sağlaması ve daha pek çok anlamda klasik yöntemlerden daha verimli olması açısından önemine vurgu yapan Varlık, milli teknolojik cihazların üretimi ve yaygınlaşması için NEÜ Harita Mühendisliği Bölümü olarak,  çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.  

Son Fotoğraflar

Tüm Fotoğraflar